Print

Helle Laustsen: Projekt: Museale læringsplatforme

Museale læringsplatforme – Nye perspektiver på museumsformidling og -ledelse Ph.d.projekt ved Helle Laustsen (Cand. mag. i Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet) Museumsledelse (herunder ledelse af formidling og læring) bliver i disse år udfordret i forhold til en stram økonomi og et øget behov for at opdyrke og række ud og inkludere nye målgrupper. Disse udfordringer skaber et øget styringspres og stiller krav til de museale ledere om at gentænke, hvad ledelse og ledelsesopgaven egentlig er og kan være. Når simple styringsmodeller bruges på komplekse problemstillinger, skaber det ofte ”wicked problems” og fastkørte ledelsesspor, der frem for at forene ressourcer og kompetencer adskiller og skaber konflikter og fagkampe. Dette projekt sætter sig for at udvikle en metode – man kunne kalde det en transformativ styringsteknologi - til transformativ ledelse. Udgangspunktet er at undersøge, udvikle og teste, hvordan en læringsplatform, der tager afsæt i museale genstande, æstetik, performance mm, kan transformere de museale lederes, udviklingsansvarliges og fagfolks relationer til hinanden og til kerneopgaven, således at der konstant arbejdes på at bygge bro og forbindelseslinjer. Udgangspunktet er, at kunst og museale genstande – og formidling af disse - har en transformativ kraft, der også kan bruges strategisk til at skabe fremtidens responderende museum og lederskab. Hovedkernen i projektet er den samskabende læringsplatform, ex. et laboratorium. Projektet skal indkredse relevante museale ledelsesproblematikker, og hvad der kan understøtte, at den viden, som læringsplatformen skaber om transformativ ledelse, forankres i de lokale museale organisationer. Projektet tager afsæt i forskellige teorier om innovationsledelse, f.eks. C.O. Scharmers U-teori, B. Massumis kunst- og innovationsfilosofi, D. Hjorts teori om entrepreneurship, Søren Friis’ relationelle lederskabelse, C. Amhøjs eksperimentariums indenfor kunst- og kulturteori søger inspiration hos Walter Benjamin, postmodernisten Jean Baudrillard, Henri Le Fevre, Merleau - Ponty samt Jacques Ranqieres teori om forholdet mellem kunst og politik. Projektet bygger metodemæssigt på kvalitative interviews med ledere, politikere, museumsudviklere, unge, borgere om deres forhold til museumsbrug, brugere og museumsledelse. Projektet skriver sig ind i tidligere forskning. På museumsområdet er der både nationalt og internationalt lærings- og formidlingsprojekter, der forsøger at gentænke relationen til borgeren: Outreach, Medborgerskab, Learning museum, Itra, The Inclusive Museum, Unge laboratorieum SMK, Identity Laboratory, Designmuseum Danmark. Sans og Dans v. Ingrid Kristensen. Disse projekter beskæftiger sig dog ikke med, hvorvidt og hvordan de interaktive og samskabende aktiviteter kan transformere betingelserne for det museale lederskab. På ledelsesområdet kan nævnes forskning, der arbejder med, hvordan styringslaboratorier og eksperimenter er svar på de nye komplekse ledelsesudfordringer. Eksempelvis har Plotnikov og Hviid arbejdet med styringslaboratorier i Ballerup Kommune, hvor de har forsøgt at skabe nye muligheder på tværs af forvaltning, politikere, ledere, pædagogiske ledere og børn. CKI – Center for Kunst og Interkultur v. leder Niels Righolt. Endelig har Amhøj arbejdet med at bruge performative teknikker i en række eksperimenterende læringsbegivenheder, som viser, hvordan det skaber fremtidsparate ledere, der kan se og lede transformationer. Internationalt er projektet inspireret af: Amareswar Galla, Execlusive Director international institute of The Inclusive Museum. Anki Dahli, Kulturen i Lund, Sociolog Oscar Pripp Södertörbs Högskola, Sverige, Riksteatret i Stockholm, Olso Museum (Det interkulturelle museum) Bente Guro Møller, Tate Modern, Education. UK.
Relevante publikationer
Artikel: Lausten & Dollerup: Identity Laboratory
Danske museer, Årg 25, nr. 6, 2012
Artikel: Righolt, Niels: When Audiences Teach
Museums: Social Learning Spaces and Knowledge Producing Processes, Kulturstyrelsen 2013
Hovedvejleder
Christa Breum Amhøj, CVL/CBS
Se Helle Laustsens profil

Sidst opdateret af: Tine Thorup 05/08/2014