Nyheder

26.09.2016
I vores skandinaviske demokratier ser vi tendenser i retning af politikerlede, vælgerflugt mod de politiske yderfløje, større radikalisering af befolkningen, ghettodannelser etc.,som tilsammen skaber mindre sammenhængskraft, mere centralisering, økonomisme, ulighed, fremmedgørelse og frygt for fremtiden.

20.09.2016
Man fortæller os, at det enkelte menneskes robusthed dannes i mødet med udfordringer og modstand. Men det passer ikke. Man bliver robust gennem relationer og fællesskaber, som giver styrke og selvværd. Når fællesskaber er i opløsning, bliver mennesker sårbare Læs hele artiklen her: https://www.information.dk/comment/1156591#comment-1156591

11.08.2016
Læs Preben Melanders bidrag til festskrift for Poul Israelsen

27.06.2016
Læs Ingolf Gabolds brev til SACRE om bevægelsens betydning for samfundet.

27.06.2016
"Vi oplever jo en række klare tendenser hen imod, at velfærdsstatens sociale værdier og humanistiske sikkerhedshensyn er under nedbrydning" Læs Fokus og forum fra Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4

15.02.2016
Kan vi skabe forandringsledelse uden forandringslede? Debatmødet rejser dette spørgsmål den 13. april 2016, kl. 16-19.30 på CBS Kilen

25.01.2016
Gik du glip af Jonas Norgaards oplæg ved debatmødet om nye perspektiver på velfærdsskabelse og velfærdsledelse?

25.01.2016
Gik du glip af Preben Brandts oplæg ved debatmødet om nye perspektiver på velfærdsskabelse og velfærdsledelse?

04.01.2016
Her kan du læse SACRE's manifest

16.12.2015
Læs SACRE's vedtægter, der blev vedtaget den 18. september 2015

13.05.2015
"Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten". Det er nu muligt at læse Prebens Melanders bidrag til antologien "Det relationelle menneske" her på siden.

20.04.2015
Her kan du se billeder fra konferencen fra den 24.11.2014. For flere billeder se SACREs facebook.