Print

SACRE's Manifest

1. Hvad er SACRE? Transformative og tværkulturelle netværk 2. Hvorfor SACRE? Konkurrencestaten har spillet fallit 3. Hvem er SACRE? En bevægelse af frit tænkende mennesker 4. Hvad er SACREs passion? Kunst og udvidede æstetiske dybdeoplevelser 5. Hvad gør SACRE? Inspirerer, udvikler og udbreder væredygtige dannelsessyn 6. Hvilken vej frem ser SACRE? Den evige og frie stræben efter det uopnåelige 7. Hvad er særligt ved SACRE? Frisætter menneskers fantasi og handlekraft 8. Hvordan ser SACRE på dannelse? Værdibaserede, frigørende mulighedsrum 9. Hvordan ser SACRE på ledelse? Kanal for meningsfulde arbejdsliv 10. Hvad driver SACRE fremad? Medinddragelse og handlekraft
Læs hele SACRE's manifest


Sidst opdateret af: Louise Svarrer 20/01/2016