Print

Hovedtemaer

SACRE tager afsæt i den problematik, at kunst og kulturliv er kommet under politisk pres i offentligheden og har behov for nye samspilsformer og medier for at retfærdiggøre sig. Dette rejser en lang række tematikker:
 • Hvordan kan samfundet håndtere forholdet og dilemmaet mellem kunstens retfærdiggørelse og frihed?
 • Hvordan kan kunst og kulturliv anskues ud fra flere samfundsskabende perspektiver?
 • I hvilken grad kan vi i det 21. århundredes postindustrielle samfund genskabe det 19. århundredes samfundsskabelse, ”jf. Guldalderen”, blot med nye mulighedsbetingelser?
 • Hvad er kunstens og kulturens rolle og ansvar i et globalt postindustrielt og selvskabende oplevelsessamfund?
 • Hvorledes styrkes kunstens forandringskraft og talentudvikling i et knapheds- og velfærdssamfund?
 • Hvorledes skabes betingelserne for kvalificeret offentlig formidling af kunst og kulturliv?
 • Hvordan kan vi udfordre mediernes rolle, opgaver og sociale ansvar?
 • Hvordan kvalificeres betingelserne for kulturpolitisk debat i medierne?
 • Hvorledes kan kunstens nødvendighed, kunstens utilstrækkelighed, og kunstens selvtilstrækkelighed udfoldes side om side?
 • Hvordan kan kunst og kultur udvikle og transformere sociale sammenhænge, f.eks. i civilsamfundet, lokalsamfundene, erhvervslivet etc.?
 • Hvordan kan vi udfordre og genopdage kunstens og kulturens bæredygtighed og sociale ansvarlighed?
 • Hvordan kan vi socialt og kulturelt håndtere grænserne og spændingsfeltet mellem individualisme og fællesskab?
 • Kan lederskab og kunstskabelse i grænselandet mellem kulturlivet og civilsamfundet udfoldes under nye og alternative former?
 • Hvordan skal vi håndtere kompleksiteten og de oplevede dilemmaer i mødet mellem økonomi, menneskeliv, kunst og kultur?
 • Hvorvidt og hvordan skal vi kulturpolitisk udfordre samfundets kulturvaner og kunstforbrug?
 • Hvordan kan vi styrke forholdet mellem erhvervsliv og kunst og kulturliv gennem nye samspilsformer, der ikke alene er kommercielt begrundede?
Det er tanken, at disse tematikker skal reflekteres, italesættes, suppleres, iscenesættes og udbredes som led i programmets forskning, debatskabelse og videnformidling.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 13/01/2014