Print

Eksempler på konkrete aktiviteter

Internationalt samarbejde
  • Samarbejde med en række internationale kunst- og kulturorganisationer, Det Danske Kulturinstitut, CKO.
  • Internationale akademiske samarbejder, eksempelvis mellem CBS, CVL og Freie Universität Berlin.
  • Etablering af et tværgående forskningssamarbejde mellem nordiske kulturorganisationer med henblik på at styrke det nordiske kulturelle samarbejde og manifestation af den skandinaviske samfundsmodels internationale position.
Fælles formidlingsaktiviteter mellem kunst, kultur og forskning
  • At generere akademisk viden og danne nye erkendelser til brug for offentlig debat i medier.
  • At viden og ideer kommer ud over kunstens og forskernes produktionsrum, gerne gennem samproduktion, eksperimentel udvikling, lokale udviklingsprojekter, sociale medier, kreative projekter mellem kunstnere og borgere, professionelle som amatører.
  • At skabe synlighed i medierne med henblik på at illustrere og skabe potentielle og reelle forandringer i samfundet.


Sidst opdateret af: Tine Thorup 13/01/2014