Print

Om Sacre

SACRE er et åbent tværgående netværk, der arbejder med at skabe nye relationer og samspil mellem kunstens udøvere, kulturlivets institutioner og forskningsmiljøer indenfor kunst, kultur, humaniora og samfundsfag. SACRE’s manifest er, at kunstens kraft og kulturens entusiaster kan inspirere det øvrige samfund til at finde nye veje for menneskelivets udfoldelse og dermed styrke samfundets sociale og kulturelle kapital. SACRE har som ambition at samle de konstruktive kræfter, der har lyst og energi til at modvirke og menneskeliggøre konkurrencestatens og samfundets tiltagende åndløse centralisme, økonomisme og teknokratisme. SACRE er en udløber af eksisterende forskningsprogrammer og bevægelser, der har haft fokus på samfundets sociale og fragmenterede menneskelige problemer (SLIP-programmet, Lederskabsreformationen, New Movements m.fl.). Programmet er organiseret som et tværfagligt, tværinstitutionelt og tværkulturelt netværk, der involverer alle produktionsformer (teater, billedkunst etc.) og interessegrupper inden for kunst- og kulturfeltet. Programmet har værtsadresse på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på CBS. Programkoordinator er Preben Melander.

Sidst opdateret af: Administrator User 06.07.2016