"Det SACRE står for er vigtigere for vores samfund end nogensinde i foreningens korte levetid"

27.06.2016
Det SACRE står for er vigtigere for vores samfund end nogensinde i foreningens korte levetid.
Danmark er blevet et kunst-løst land ledet af visionsforladte politikere og excel-teknokrater, der kun begriber styring, effektivisering og socialøkonomisk tænkning.
Kunst og kunstnere repræsenterer et SAMFUNDS DRØMME. Danmark er i sin kunst-fornægtelse blevet et DRØMMELØST SAMFUND.
Hvis vi tager denne metafor alvorligt og rykker den ind på psykologiens område, vil vi kunne udnytte den drømme-forskning, der gennem flere år har fundet sted i forbindelse med soldater i aktiv kamp.
Vi skal tage ved lære af det faktum, at soldater, der hindres i 'drømme-søvn' af krigshandlinger,
i løbet ganske kort tid udviser alvorlige mentale forstyrrelser resulterende i 'psykisk sammenbrud'.
Et sådant sammenbrud vil ske for det danske samfund, hvis det ikke får lov til at drømme og tage stilling til disse drømmes betydning.
SACRE har derfor en væsentlig samfunds-betydning for Danmark.
Varme hilsener til dig og den nye bestyrelse
IngolfSidst opdateret af: Louise Svarrer 27.06.2016