Print

Flemming Olsen: Projekt: Kulturplanlægning i byens rum

Projektet fokuserer på kulturplanlægning i byens rum, som understøtter borgernes lyst til deltagelse og dermed skaber sammenhængskraft på nye måder. Ph.d. projekt ved Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen. (Master i Public Policy og Master i Kulturplanlægning fra Roskilde Universitet). Hovedvejleder Christa Breum Amhøj, ph.d. og lektor på CBS, bivejleder John Pløger, ph.d. og lektor, Kristiansand Universitet, tidligere Roskilde Universitet. Projektet undersøger muligheder for at skabe højere grad af sammenhængskraft mellem borgere med forskellige kulturelle, etniske og socio- økonomiske baggrunde ved at skabe byrum og begivenheder heri, der inviterer til deltagelse. Projektet fokuserer specifikt på, hvordan kunsten kan forløse disse deltagelsesprocesser. Det teoretiske ståsted hentes i Deleuzes forskning om lyst og begær. Begæret fremtræder hos Deleuze som tilblivelse overfor væren. Begæret er dermed selve livskraften. Følges spontanitetens strømme, frisættes, ifølge Deleuze, det enkelte menneske, og kan derved tage magten over eget liv. Når dette sker gennem kunsten og kulturel aktivitet, kalder jeg det for kulturel empowerment. Legen antages at være et væsentligt element i disse processer. Huizinga beskriver legen som en konstant vekselvirkning mellem leg og alvor. Legen drives af lysten, og i legen er man fælles om at skabe, forme og udvikle en vision eller et projekt. Nogle byrum inviterer til fællesskab og leg, andre gør det ikke. Deleuze og Guattari beskriver i deres forskning to rumtyper. Det stribede rum er et struktureret og ordnet rum, reguleret af love, forordninger og normer. Sådan beskrives rum næsten altid i byplanlægning. Det glatte rum, derimod er det ikke-regulerede rum. Det er et rum, der er afprøvende og undersøgende.Det er her, der sker tilblivelse, og relationer bliver virkelige. Hvordan kan vi i byplanlægning, hvis vi tilfører det kunstneriske og kulturelle perspektiv, gøre stribede rum glatte og dermed skabe deltagelse og kulturel empowerment. Projektet vil empirisk undersøge såvel danske som internationale byrum og vil reflektere de strategiske og organisatoriske udfordringer, som en kulturplanlægningsproces rummer, når planlægningen sker med afsæt i borgernes leg, begær og deltagelse. Hovedvejleder(e):
Preben Melander

Bivejleder(e):
Hovedvejleder Christa Breum Amhøj, ph.d. og lektor på CBS, bivejleder John Pløger, ph.d. og lektor, Kristiansand Universitet, tidligere Roskilde Universitet.


Sidst opdateret af: Tine Thorup 05.08.2014