Print

Cecilie Waagner Falkenstrøm: Projekt: Det umuliges mulighed

DET UMULIGES MULIGHED: Et fremtidsperspektiv på kunstens åndelige- og samfundstransformative potentialer. Ph.d.-projekt ved Cecilie Waagner Falkenstrøm (Kunstner og cand.merc. fra CBS). Mentorer: Steen Hildebrandt og Ole Fogh Kirkeby Kunsten befinder sig i et dilemma mellem den kunstneriske logiks pres i retning af sublim egenart og den økonomiske logiks pres i retning af markedsøkonomisk nytte. Således anses kunsten i dag som enten noget der har en iboende værdi, og dermed en naturlig berettigelse i sig selv, eller som noget, der skal gøre nytte, hvorfor fokus er på markedsøkonomisk vækst (oplevelsesøkonomi mm.). Dette projekt undersøger med afsæt i et fremtidsperspektiv, hvordan begge disse optikker overser kunstens åndelige nytte og samfundstransformative potentialer. Projektet arbejder med et transformativt kunstbegreb og studerer, hvordan kunsten kan redefinere sig selv og nytænke kunstnerisk skabelse som en drivende kraft i åndelig oplysning (enlightenment) og samfundsmæssig udvikling. Dermed trækker projektet på forskellige kunst teorier og opfattelser - fra oplysningstiden til avantgarden – som argumenterer for kunstens aktivistiske, sociale og politiske potentiale. Hvordan skabes et skift fra fokus på kunstens egenværdi og markedsøkonomisk vækst til fokus på åndelig- og samfundsmæssig udvikling? Hvordan konstrueres sammenhængen mellem kunstnerisk nyskabelse og samfundsmæssig udvikling? Hvordan realiseres kunstens åndelige- og samfundstransformative potentialer? Hvad er kunstens udfordringer i forhold til at være åndelig- og samfundsmæssig transformator i dag? Søgen efter det ukendte, sublime, uopnåelige og umulige har altid ligget implicit i kunstens ”væsen”. Et samfund, hvor kunsten ikke spiller nogen afgørende rolle, får derfor svækket sin stræben i retning af det umulige og risikerer at reproducere det eksisterende, hvormed det har mistet evnen til autentisk nytænkning og udvikling. Projektet er interesseret i at undersøge og kultivere det umuliges mulighed, dvs. hvordan bestræbelsen efter det sublime skaber nye mulighedsrum på kanten af det umulige som kan transformere den åndelig- og samfundsmæssige udvikling. Hvordan kan vi tilnærme os det umuliges mulighed for igennem denne intention at realisere nye potentialer for kunstnerisk, åndelig og samfundsmæssig nyskabelse? Hvordan kan stræben efter det sublime og den dertilhørende bestræbelse efter at blive dygtigere, end vi er på nuværende tidspunkt, dvs. væren som en essentiel drivkraft i samfundsmæssig udvikling? Projektet er funderet i en futuristisk konstruktivistisk position og omdrejningspunktet er således konstruktionen af what could be og transformative processer. Projektet trækker på elementer af reflexive analysis, new institutional theory og discursive analytical strategies og henter samtidig inspiration hos Kant, Kierkegaard, Heidegger og Habermas. Desuden vil projektet lade sig informere af historiske og nutidige nyskabende tanker, æstetikker og kreative praksisser inden for kunstens eget felt. Projektet har fokus på samforskning, hvor kunst og forskning - i gensidig anerkendelse af og respekt for de to praksisfelters unikke art – sammen udforsker nye perspektiver for kunstens åndelige- og samfundstransformative potentialer. Projektets empiriske materiale udgøres af interviews, samskabende undersøgelser og erkendelsespraksisser med det kunstneriske felt. Projektet beskæftiger sig med den professionelle kunst med særligt fokus på artistic mavericks, og hvordan disse aktører kan re-aktualisere sig selv som ånds- og samfundstransformatorer i fremtidens kunstneriske virkelighed. Se Cecilie Waagner Falkenstrøms profil
Mentorer: Steen Hildebrandt og Ole Fogh Kirkeby

Sidst opdateret af: Tine Thorup 05.08.2014