Print

Forskningsprojekter

Forskningsdelen i programmet vil bestå af en række sammenhængende delprojekter på et højt internationalt niveau. Vi er i gang med at formulere indholdet og formen af disse projekter. Herunder nævnes de første projekter, som er ved at tage form:

Projekt: Det umuliges mulighed

Cecilie Waagner Falkenstrøm
DET UMULIGES MULIGHED: Et fremtidsperspektiv på kunstens åndelige- og samfundstransformative potentialer. Ph.d.-projekt ved Cecilie Waagner Falkenstrøm (Kunstner og cand.merc. fra CBS). Mentorer: Steen Hildebrandt og Ole Fogh Kirkeby Kunsten befinder sig i et dilemma mellem den kunstneriske logiks pres i retning af sublim egenart og den økonomiske logiks pres i retning af markedsøkonomisk nytte. Således anses kunsten i dag som enten noget der har en iboende værdi, og dermed en naturlig berettigelse i sig selv, eller som noget, der skal gøre nytte, hvorfor fokus er på markedsøkonomisk vækst (oplevelsesøkonomi mm.). Dette projekt undersøger med afsæt i et fremtidsperspektiv, hvordan begge disse optikker overser kunstens åndelige nytte og samfundstransformative potentialer. Læs mere om: Projekt: Det umuliges mulighed

Projekt: Kulturplanlægning i byens rum

Flemming Olsen
Projektet fokuserer på kulturplanlægning i byens rum, som understøtter borgernes lyst til deltagelse og dermed skaber sammenhængskraft på nye måder. Ph.d. projekt ved Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen. (Master i Public Policy og Master i Kulturplanlægning fra Roskilde Universitet). Hovedvejleder Christa Breum Amhøj, ph.d. og lektor på CBS, bivejleder John Pløger, ph.d. og lektor, Kristiansand Universitet, tidligere Roskilde Universitet. Læs mere om: Projekt: Kulturplanlægning i byens rum

Projekt: Museale læringsplatforme

Helle Laustsen
Museale læringsplatforme – Nye perspektiver på museumsformidling og -ledelse Ph.d.projekt ved Helle Laustsen (Cand. mag. i Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet) Museumsledelse (herunder ledelse af formidling og læring) bliver i disse år udfordret i forhold til en stram økonomi og et øget behov for at opdyrke og række ud og inkludere nye målgrupper. Disse udfordringer skaber et øget styringspres og stiller krav til de museale ledere om at gentænke, hvad ledelse og ledelsesopgaven egentlig er og kan være. Når simple styringsmodeller bruges på komplekse problemstillinger, skaber det ofte ”wicked problems” og fastkørte ledelsesspor, der frem for at forene ressourcer og kompetencer adskiller og skaber konflikter og fagkampe. Dette projekt sætter sig for at udvikle en metode – man kunne kalde det en transformativ styringsteknologi - til transformativ ledelse. Læs mere om: Projekt: Museale læringsplatforme

Projekt: Kunstens Kraft. De danske æstetikkers historie

Tonny Aagaard Olesen
Overordnet er det projektets mål at besvare det spørgsmål: Hvori består kunstens kraft? Eller med andre ord: Hvordan har den danske æstetik gennem tiden betragtet kunstens egenart og nytteværdi? Hvordan anskues kunstens rolle i samfundet? Hvad gavner kunsten?
Seniorforskningsprojekt ved Tonny Aagaard Olesen (cand.mag. i dansk og filosofi fra Aalborg & Aarhus universitet, ph.d. fra Københavns universitet, seniorforsker og redaktør ved Søren Kierkegaard forskningscenteret 1996-2012)
Læs mere om: Kunstens Kraft. De danske æstetikkers historie


Sidst opdateret af Administrator User 14.01.2014